This portal serves as an Audio Aggregation Platform for Europeana    
Results in DISMARC
Results in EUROPEANA
Results from DPLA
Search for OBJECTS > Search for OBJECTS > Help Wiki
in the field
  audio and more audio and more
706 items foundThe query was Subject:("Lithuanian folk song") IN (ENG)
Items 1 to 10
1
Add to favorites Add to basket Print Search history/Save searches Newsfeed Help Wiki
loading... Loading mediaplayer...
# Sel.
Organisation / Collection
Type
Bibliographic citationPlay
1. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Oi tu kleveli, žalias medeli
Adelė Navalinskienė-Palumickaitė, Jadvyga Baltrukėnienė-Navalinskaitė, Adelė Tamulionienė-Navalinskaitė (Performer).
Open aukstaiciai_91.mp3 in player Play Aukstaiciai.jpg
2. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Šių nedėłėlį
Marijona Saulaitienė-Krušaitė (Performer); G. Četkauskaitė (Collector).
Open antologija-040.mp3 in player Play Antologija.jpg
3. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Aušta aušrela, jau zara
Teresė Virbalienė-Virbalaitė, Emilija Keršienė-Petkevičiūtė (Performer).
Open aukstaiciai_41.mp3 in player Play Aukstaiciai.jpg
4. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Jojau pro dvarą
Vincas Jurčikonis (Performer); G. Četkauskaitė (Collector).
Open antologija-026.mp3 in player Play Antologija.jpg
5. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Oi, ką kalba apynėlis
Vincas Jurčikonis (Performer); G. Četkauskaitė (Collector).
Open antologija-081.mp3 in player Play Antologija.jpg
6. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Ainam, sesės, namulia namulia
Anastazija Cicėnienė-Trapikaitė (Performer).
Open aukstaiciai_21.mp3 in player Play Aukstaiciai.jpg
7. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Žalias gražus miško ąžolėlis
Jonas Širvys (Performer).
Open aukstaiciai_88.mp3 in player Play Aukstaiciai.jpg
8. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Pjaukit rugius, nestovėkit
Felicija Paškevičienė-Penkauskaitė, Zosė Ciesiūnienė-Rasimavičiūtė, Nastė Ciesiūnienė-Raulušonytė, Janė Bagdonavičienė-Valantavičiūtė, Bronė Šimelienė-Šerelytė (Performer).
Open aukstaiciai_33.mp3 in player Play Aukstaiciai.jpg
9. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Namo, svotai
Ona Grigaliūnienė-Laučiūtė (Performer); G. Četkauskaitė (Collector).
Open antologija-058.mp3 in player Play Antologija.jpg
10. LMTA
Sound
displayAdd to favoritesAdd to basketPrint
Oi, aš pereisiu
Karolina Špokienė-Griežiūtė (Performer); G. Četkauskaitė (Collector).
Open antologija-097.mp3 in player Play Antologija.jpg
706 items foundThe query was Subject:("Lithuanian folk song") IN (ENG)
Items 1 to 10
1